Workshop

‘Elke dag samen een beetje beter’

Een bordsessie, open space en vertellen over successen: bij de workshop ‘Samen werken aan een verbetercultuur op school’ worden alle elementen uit het leerKRACHT-programma gebruikt om uit te leggen wat het precies is.

Nog wat onwennig komen de deelnemers aan de workshop in het begin rondom de flipover staan. We beginnen deze middagworkshop met een bordsessie, iets dat ervaringsdeskundigen van het programma leerKRACHT bekend voorkomt en ook in het bedrijfsleven steeds vaker wordt gebruikt. 
Eerst wordt de stemming gepeild: niemand is hier met tegenzin, drie mensen staan neutraal tegenover de workshop en achttien aanwezigen scharen zich achter de lachende emoticon, zij hebben er zin in vandaag. 

"Door dit in je les, of in je docentteam ook te vragen benoem je de olifant in de ruimte", zegt de jonge docent die dit deel van de sessie leidt. Bij de bordsessie hoort ook het benoemen van recente successen, waarvan er een is: ‘de meneer naast me heeft net met een havo-afdeling die niet op zijn locatie zit afspraken gemaakt over het vakken kunnen volgen op een hoger niveau van zijn vmbo-leerlingen’. Daarnaast wordt het doel van de sessie onder de loep genomen. Dat is: ‘deelnemers gaan beter geïnformeerd over leerKRACHT en de impact ervan op school naar huis’. "Hoe meten we dat?", vraagt de workshopleider. "Als er aan het einde van de workshop 21 smileys zijn, is dat doel bereikt", roept iemand. Daar kan iedereen zich in vinden. 

Elke dag beter
Jaap Versfelt, initiatiefnemer van stichting, legt kort uit waarom hij begon met leerKRACHT. Hij zag op de scholen van zijn kinderen het ontbreken van een verbetercultuur leiden tot enorme gemiste kansen voor de leerlingen. "Ik heb toen mensen om me heen verzameld die ook geloven in ‘elke dag samen een beetje beter’ en samen met enkele scholen uit de Randstad hebben we vervolgens invulling gegeven aan ons programma." 

Belangrijke onderdelen van leerKRACHT zijn de wekelijkse bordessies van de teams, gezamenlijk lesontwerp, leraren die bij elkaars lessen observeren en de leerling als inspiratiebron. De kernwaarden: we doen dit voor de leerling, vertrouwen in de leraar, duurzame verandering en - daar is ‘ie weer - ‘elke dag samen een beetje beter’.

Elke dag samen een beetje beter

Een andere werkvorm waar binnen leerKRACHT vaak gebruik van wordt gemaakt is open spaces. Deelnemers mogen onderwerpen in relatie tot de verbetercultuur noemen waar zij mee worstelen en vervolgens zijn er twee rondes waarin alle verschillende onderwerpen in vier groepjes worden besproken. ‘Hoe neem je de MR mee in de verbetercultuur?’ is een van de vragen. Een andere: ‘hoe kies je de juiste aanpak voor een verbetering?’. De grote witte vellen zijn binnen korte tijd gevuld met adviezen en opmerkingen. 

Thuis een bordsessie
De bordsessie als waardevolle tool komt bij verschillende groepjes aan bod. "Ik merkte bij mij op school dat steeds meer groepen en teams ze gingen gebruiken, doordat de borden met daarop de successen van de teams die deze sessies al deden in de hele school zichtbaar waren", zegt iemand die al gebruik maakt van leerKRACHT. Ergens anders vertelt iemand dat docenten de bordsessies ook in hun klas toepassen. "Ik ken zelfs iemand die het ook thuis doet, erop komen dan de taken die iedereen die week heeft te doen." 

Ik ken zelfs iemand die het ook thuis doet, erop komen dan de taken die iedereen die week heeft te doen.

Wanneer het bijna tijd is voor de gezamenlijke dagafsluiting met Peter Heerschop komen de workshopdeelnemers weer samen in de zaal. In twee- en drietallen vullen de deelnemers in wat ze denken dat leerKRACHT voor hen kan betekenen en ten slotte wordt uiteraard nog geëvalueerd of de tevredenheidsdoelstelling van 100 procent is behaald. Niet helemaal, zo blijkt na een rondvraag: 95 procent is beter geïnformeerd over leerKRACHT dan vooraf. Toch nog steeds geen score om je voor te schamen. 

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie