Lezing Paul Rosenmöller

‘Onze leraren verdienen meer maatschappelijke waardering'

Elk jaar weer vraagt de VO-raad zich af: kunnen we het congres van vorig jaar overtreffen? De hogere opkomst dan in 2015 belooft alvast veel goeds. VO-raaddirecteur en dagvoorzitter Muriëlle Springer geeft het woord aan VO-raadvoorzitter Paul Rosenmöller voor de openingsspeech. "Ik zou willen dat talentvolle hbo’ers en mensen op de universiteit staan te dringen om een baan in het onderwijs."

Rosenmöller begint somber: met de foto van de verdronken en aangespoelde peuter Aylan, die afgelopen najaar in de hele wereld tot veel ophef leidde. Hij vertelt over de onrustige geopolitieke verhoudingen, die leiden tot een onzekere economische situatie en benoemt de aanslagen in Parijs en Brussel: "Dit is de werkelijkheid waarin onze leerlingen dagelijks naar school gaan." 

Hoe ga je als docent om met die onrust? "Leerlingen zijn onzeker over hun toekomst, ze weten niet hoe de arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen. En leraren kampen met onzekerheid over hun pensioen." 

"Dit is de werkelijkheid waarin onze leerlingen dagelijks naar school gaan." 

Lichtpuntjes
Gelukkig is het dan tijd voor lichtpuntjes. Rosenmöller is vol lof over de manier waarop het onderwijs met zijn Internationale Schakelklassen reageert op de onverwachte instroom van vluchtelingen. "Bestuurders en schoolleiders doen er alles aan om deze jonge vluchtelingen les te geven. Waar Aylan het niet redde, redde Amina het wel." 

De 15-jarige Syrische Amina Abdul betreedt het podium. Als ze in vrijwel foutloos Nederlands vertelt dat ze pas 1,5 jaar geleden naar Nederland kwam, reageert de zaal met applaus. "Ik ga naar de ISK van het Singelland in Drachten. Ik heb al een intakegesprek gehad met een mbo-school waar ik na de zomervakantie mag beginnen." 

"Amina kwam ik tegen op een van de bijeenkomsten van de VO2020-tour", vertelt Rosenmöller als de leerlinge weer van het podium is verdwenen. De tour is een traditie geworden voor de VO-raad. "Hij levert mij veel informatie op en versterkt de verbinding met onze achterban." 

Naar een aantrekkelijk lerarenberoep
Dat wat Rosenmöller tijdens deze tour te horen kreeg, ligt ten grondslag aan het actieplan ‘Naar een aantrekkelijk lerarenberoep in een sterke sector’ [link] waar de VO-raad op deze dag al veel publiciteit mee haalde: de Volkskrant opende er mee, en Rosenmöller vertelde er vanochtend over op Radio 1. De voorzitter benoemt een paar van die punten. 

Het imago van het leraarschap moet omhoog. Nog steeds zijn er leraren die moeten uitleggen waarom ze met hun opleiding leraar zijn geworden. "Als leraar kun je het verschil maken. Goed onderwijs is cruciaal voor de ontwikkeling van kritische burgers. Onze leraren verdienen meer maatschappelijke waardering, op verjaardagsfeestjes maar ook op congressen." 

"Het was ooit een middel tegen werkdruk, maar nu lijkt het alleen maar werkdruk op te leveren. Misschien moeten we het zelfs wel helemaal afschaffen."

Ook het taakbeleid moet op de schop als het aan Rosenmöller ligt. "Het was ooit een middel tegen werkdruk, maar nu lijkt het alleen maar werkdruk op te leveren. Misschien moeten we het zelfs wel helemaal afschaffen." De zaal reageert met een enthousiast applaus. Rosenmöller, lachend: "Daar zijn ze hoor." 

Meer en betere samenwerking tussen het afnemende veld en de lerarenopleidingen  is ook onderdeel van het plan. Rosenmöller trekt de vergelijking met artsen, die met hun co-schappen al ruim 2 jaar werkervaring opdoen tijdens hun opleiding. En de roep om meer tijd in het onderwijs wil de VO-raad honereren door leraren gemiddeld honderd uur per jaar voor lesontwikkeling te geven. "Gemiddeld, want scholen mogen hier zelf invulling aan geven." 
    
Gepersonaliseerd leren
Ook de ontschotting tussen vmbo, havo en vwo blijft op de agenda als het aan de VO-raad ligt. De vijftienjarige Ludciëlla Landveld krijgt het podium. "Op mijn school mogen we de vakken waar we goed in zijn op een hoger niveau doen. Dat staat alleen niet op ons diploma. Dat vind ik jammer, want daardoor is het alsof je een half cadeautje krijgt." 

"Hoe gaan we meer recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen?" 

Ze besluit haar praatje met een vraag: "Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat ik op een vmbo-school wel biologie op havo-niveau zou kunnen volgen?" Het is een lastige vraag, erkent Rosenmöller. "Hoe gaan we meer recht doen aan de verschillen tussen de leerlingen?" 

"Onze sector is volop in ontwikkeling", besluit Rosenmöller zijn verhaal. "Succesvol leidinggeven aan een organisatie in transitie vraagt om commitment, om lef en om durf. Ik denk dat we hierin veel van elkaar kunnen leren en met onze VO-academie willen we daaraan een bijdrage leveren. Ons onderwijs is van goede kwaliteit, maar het kan beter, sterker: het moét beter. Ik zou willen dat talentvolle hbo’ers en mensen op de universiteit staan te dringen om een baan in het onderwijs." 

Mirjam Streefkerk
Voeg toe aan selectie