De Gezonde School

Vindt u dat het aanleren van een gezonde leefstijl een taak is van het onderwijs? Is een school met een schoolplein waarop wordt gerookt niet meer van deze tijd? En moet je als school de gezonde leefstijl van leerlingen stimuleren met een gezonde kantine?