Workshop

Inspirerende verhalen

Steunpunt Passend Onderwijs VO
Wat is er nodig om dingen van de grond te krijgen? Aan de hand van twee verhalen krijgen we een inkijkje in de dynamiek van visie, moed en leiderschap. In het eerste verhaal gaat het over VSO en over SMW+. Zorgdirecteur Jan Kloosterman van Jacobus Fruytier Scholengemeenschap bijt het spits af...

“We kregen een aantal jaren geleden ervaringen met jongeren die we niet konden helpen. Jongens met een diagnose die we niet kenden. We zijn toen samen met de Hoenderloo Groep begonnen met speciaal onderwijs binnen de deuren van onze school. Met VSO, ‘passend onderwijs’ dat je twee jaar kunt aanbieden. Dan kom je een boel tegen...”

We willen deze kinderen niet van school hoeven sturen...

Gemor van de Inspectie
Voortgezet Speciaal Onderwijs wordt op zijn Reformatorische scholengemeenschap midden in het reguliere onderwijs gegeven. In het begin ging dat goed, maar al snel kwam er gemor van de Inspectie. Het werd Jan Kloosterman al snel duidelijk dat hij met een goed verhaal moest komen om te voldoen aan wettelijke eisen. “We kwamen terecht in een zoektocht, uiteindelijk kregen we een experimenteerbeschikking. Onze aanpak botst met veel onderwijssystemen.”

Samenwerken en ondernemen
“We willen deze kinderen niet van school hoeven sturen...” zegt Kloosterman. Dat vraagt om veel overleg, om veel praten en om creativiteit. Ook ondernemerszin is nodig om deze visie op het opvangen van zorgleerlingen vorm te geven. “In samenwerkingsvormen kun je bijvoorbeeld veel problemen ondervangen. Soms moet je subsidies en particuliere fondsen weten vinden om dingen op poten te zetten, om te bekostigen.”

Respect voor jullie moed en initiatief.

Moed en initiatief
Ongeveer 25 mensen luisteren. Het zijn veelal zelf schoolleiders. Al snel komt er een levendige discussie op gang. Iemand zegt: “Het gesprek moet wel vanuit de visie gevoerd worden, en niet vanuit de portemonnee.” Vervolgens worden er concrete tips uitgewisseld. Over tussenvoorzieningen, over verevening en bekostiging. “Respect voor jullie moed en initiatief…”, zegt iemand ter afsluiting. “Maar ik hoop ook dat iemand je de ambtenaren van je lijf houdt.”

Doos lego...
Paulien Middelkoop van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap vertelt vervolgens hoe het onderwijs concreet is ingericht. Ze laat dia’s zien van de leerlingen in de klas en vertelt hoe het onderwijs en de ondersteuning is geregeld. Het vraagt om goed opgeleid personeel maar ook om fysieke aanpassingen op de school zelf. Er is een rustig eigen speelplein en zelfs een ‘time-out’-ruimte waar leerlingen kunnen afkoelen als dat nodig is. En –leuk detail– er is een doos lego gekocht. Op een vo, want het emotionele niveau van leerlingen kan binnen het passend onderwijs erg uiteenlopen.

School Maatschappelijk Werk
Middelkoop vertelt aansluitend over de ervaringen met het op school inrichten van hulpverlening en maatschappelijk werk. Het School Maatschappelijk Werk-plus. Dat ‘plus’ gaat vooral over het inschakelen van ouders bij het SMW op school. Dat vraagt om relationeel leiderschap en een scherpe focus op het ‘why’ en het ‘what’ van wat je wil aanbieden. Politiek gevoel is in de samenwerking met de gemeente bovendien geen luxe. De ervaring leert dat een goed werkende en laagdrempelige SMW+ ziekteverzuim en thuiszitten kan verminderen

Voeg toe aan selectie