Meer flexibiliteit bij examens

Op de dag van het congres laat de VO-raad een persbericht uitgaan. Dat wordt meteen breed opgepikt door de landelijke media. De VO-raad houdt een pleidooi voor ‘herijking’ van de examinering van in het voortgezet onderwijs. De eindexamensystematiek is nu knellend voor leerlingen en leraren. De nadruk ligt nu teveel bij het examen, en te weinig bij de inhoud van het onderwijs. Het moet allemaal flexibeler, stelt de VO-raad.

Examentraining
“In de bovenbouw van het vo gaat bovenmatig veel tijd op aan de voorbereiding voor het examen, en het fenomeen examentrainingen heeft een hoge vlucht genomen. De nadruk verschuift zo van de inhoud van het onderwijs, naar hoe je een examen maakt (‘teaching to the test). Dit gaat ten koste van diepgang in het onderwijs en het leren van
leerlingen” stelt het persbericht.
 
Flexibiliteit
De VO-raad houdt een pleidooi voor meer flexibiliteit: “Allereerst is nodig dat de examensystematiek, net als het onderwijs en de onderwijsorganisatie, meer flexibel wordt. Zo komen scholen die de mogelijkheid bieden om vakken in verschillend tempo of niveau te volgen met de huidige examensystematiek in de problemen. Daar moet wat de VO-raad betreft op korte termijn verandering in komen.”
 
Voorbeeld: vmbo
Paul Rosenmöller zegt in het persbericht: “Het huidige examenregime remt de beweging in het onderwijs om talenten van leerlingen beter te ontwikkelen, en de druk op leerlingen om op dat ene moment in mei te presteren is onnodig groot. Met het flexibiliseren van de examens slaan we een grote slag om het onderwijs te verbeteren. We kunnen daarbij een voorbeeld nemen aan het beroepsgericht vmbo, waar door toegenomen flexibiliteit in de examinering nu beter ingespeeld kan worden op de ontwikkeling van leerlingen.”

 

Richard Derks
Voeg toe aan selectie