Werksessie 2

Van zomerschool tot plusdocument

Het is een sleutelwoord dat terugkomt in veel van de ambities die in het sectorakkoord worden benoemd: maatwerk. Maar hoe kunnen grote instellingen als scholen precies maatwerk leveren in de drukke dagelijkse praktijk? In twee werksessies kijkt Richard Derks naar voorbeelden van maatwerk binnen het VO: de zomerschool en het plusdocument.

Op stap naar een succesvolle zomerschool

Het is opvallend druk bij deze werksessie. Aan zes tafels zitten in het totaal zo’n 35 mensen. Ze luisteren naar een presentatie over manieren om ‘zitten blijven’ te voorkomen. Dat kan met extra lessen, maar dat kan ook met een ‘Zomerschool’. Daarbij worden leerlingen die op zittenblijven staan in twee weken tijd bijgespijkerd.

Een aanpak die werkt, zo laten de cijfers van pilots in 2013 en 2014 zien. Zo’n 85% van de deelnemers aan een zomerschool gaat alsnog over. 260 Scholen deden mee aan in het totaal 124 Zomerscholen. Er is een speciale projectsubsidie voor in het leven geroepen. In een aandoenlijk filmpje zien we een moeder en haar zoon Tijmen. Die is veel ziek geweest en heeft daardoor veel lessen gemist. Een ideale kandidaat voor een Zomerschool, vindt Tijmen zelf dat niet ook? ‘Ja, ik denk wel dat ik het kan ja...’ zegt hij bedremmeld.

Daarna wordt een drietal praktijkexperts voorgesteld. Ze hebben op hun school ervaring opgedaan met Zomerscholen. Ze kunnen meteen aan de slag als iemand uit het publiek vraagt hoe het toch komt dat vooral HAVO-4 leerlingen dreigen te blijven zitten. “Dat komt omdat voor die groep het vorig weekend de prehistorie is, en het volgend weekend de verre toekomst.” Kortom: ze kunnen het best, maar ze hebben wat maatwerk nodig om het te halen.

Tot slot nog een tip van de organisatie: wil je een Zomerschool beginnen, begin dan vooral vroeg met organiseren en bekend maken. Dat is goed voor het draagvlak van én de leraren én de ouders en leerlingen.

Meer weten over Zomerschool? Kijk op www.zomerscholenvo.nl

Plus geeft je meer

Deze werksessie gaat over de haken en ogen die zitten aan één van de voornemens uit het sectorakkoord: het Plusdocument. Dit document is een ‘gevalideerde verzamelstaat’ die weergeeft wat een leerling aan ‘plussen’ heeft laten zien naast de schoolresultaten die worden vastgelegd in een diploma en cijferlijst. Het is een overzicht van de persoonlijke brede vorming van de leerling, die het meekrijgt als hij de school verlaat.

“Wij vliegen het misschien te negatief aan...” zegt één van de deelnemers aan de discussie. Die deelnemers zitten in acht groepjes aan tafels te werken aan het ‘handen en voeten’ geven aan dat Plusdocument. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten, zoals de precieze inhoud, de doelgroep, het eigenaarschap en de informatievoorziening. Zo worden er in het totaal 9 aspecten van het Plusdocument benoemd. Bij alle aspecten staat nadrukkelijk ‘in ontwikkeling’.

Dat ‘negatieve aanvliegen’ van de deelnemer aan één van de tafels gaat over de doelgroep van het Plusdocument. “Wie gaat het precies lezen? En wat gaat die er mee doen?” Voorkomen moet worden dat het Plusdocument gebruikt gaat worden als selectiemiddel bij een volgende studie, vindt een van de andere mensen aan tafel. Maar aan de andere kant, zo zegt iemand anders, het Plusdocument kan juist ook door de leerling zélf gebruikt worden om ideeën over zijn studiekeuze steviger vorm te geven.

Het woord dat ook aan veel tafels valt is het woord ‘validering’ uit de definitie van het Plusdocument. Hoe gaan we dat precies doen? Het Plusdocument kan een belangrijk instrument worden in het leveren van maatwerk, cruciaal bij het ‘centraal stellen’ van de leerling. En dat is immers één van de ambities van het sectorakkoord. Er is afgesproken het Plusdocument met ingang van 2016 aan leerlingen mee te geven. Er is nog veel werk te doen!

Meedenken met het uitwerken van het Plusdocument? Neem dan deel aan het Peer2peer-traject Plusdocument. Je komt dan in contact met vertegenwoordigers van ambassadeursscholen. De start van het traject is 3 november in Utrecht. Interesse? Mail naar juliettekrotje@vo-raad.nl.

Richard Derks
Voeg toe aan selectie