VO Werkt! 2018 - Schoolleiders aan de slag

Zet alvast in uw agenda
Op donderdag 8 november 2018 organiseert de VO-raad de conferentie VO Werkt! Het thema van deze bijeenkomst is ‘Onderwijs anders organiseren: van ambitie naar werkelijkheid’.

Cruciale rol
Middelbare scholen hebben de beweging ingezet naar eigentijds onderwijs dat persoonlijk, stimulerend en betekenisvol is. In die beweging spelen schoolleiders (van directeur-bestuurders tot teamleiders) een cruciale rol. Zij zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een duidelijke visie, voor draagvlak om die visie om te zetten in concrete acties, voor het leiding geven aan veranderingsprocessen en voor de uitvoering ervan. Kortom, de weg van ambitie via uitvoering naar werkelijkheid. Uiteraard samen met bestuurders, docenten en leerlingen.

Kennis delen met collega’s
Welke ambities hebben schoolleiders met hun school? Welke vraagstukken en uitdagingen komen op hun pad? En hoe kunnen ze zich toerusten voor dit proces? VO Werkt! geeft u als schoolleiders tools, kennis en inzichten om op alle niveaus toegerust te zijn. U maakt kennis met programma’s en projecten die u hierbij helpen, experts delen hun kennis, leidinggevenden uit andere sectoren (zoals bedrijfsleven, zorg en cultuur) sparren met u over leiding geven aan een organisatie. En: u deelt kennis, inzichten en vooral ook vragen met uw collega-schoolleiders.

Voeg toe aan selectie