Workshop

Wat gaan we leren?

Dat is het lastige met kinderen. Ze groeien op. Ze moeten vandaag leren waar ze morgen hun inkomen mee gaan verdienen. Maar hoe doe je dat? Hoe zorg je dat de leerlingen van vandaag de ‘skills’ en de ‘assets’ hebben waar ze morgen mee uit de voeten kunnen?

Daar heeft ‘Curriculum.nu’ over nagedacht, vertelt de voorzitter van deze organisatie, Theo Douma. Die organisatie is opgezet door de Onderwijscoöperatie, PO-Raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Douma was ook betrokken bij de verkenning ‘Toetsing en examinering’ in het voortgezet onderwijs.
 
Leidend? Volgend!
“De scholen richten zich op het hoe, Curriculum.nu richt zich op het wat” vertelt Douma aan de ongeveer 40 deelnemers aan deze workshop. Met dat ‘wat’ zijn op dit moment 9 ontwikkelteams aan de slag –voor elk leergebied één– samen met 18 schoolleiders en 125 leraren in het voortgezet onderwijs. Ze werken aan het formuleren van de kerndoelen van het onderwijs. Dan vergist Douma zich, de zaal lacht: “Toetsen en examineren moet... leidend zijn voor het curriculum... O nee! Het is maar één woordje verschil he? Toetsen en examineren moet volgend zijn op het curriculum!”

Toetsen en examineren moet volgend zijn op het curriculum!

 
Feedback en reflectie
Douma vertelt over de uitgangspunten van Curriculum.nu. Eén daarvan is het verminderen van de overladenheid voor leraren en leerlingen. Vooral bij de overstap tussen po en vo wordt veel stof herhaald. Het is misschien handig om daar eens goed naar te kijken, stelt Douma voor. De zaal luistert goed en stelt veel kritische vragen. De site van Curriculum.nu is daarop ingericht, zegt Douma. “Het is belangrijk dat we feedback en reflectie van jullie krijgen, van schoolleiders en leraren. Volg onze site en reageer vooral. Als je invloed wil uitoefenen is dit je kans.”
 
Civiel effect
Hij vertelt vervolgens over de verschillende functies van toetsen en examineren. Op de eerste plaats natuurlijk voor de leerling. Heeft die de stof in de vingers? En voor de leraar. Ben ik nog goed bezig, raak ik ze niet kwijt? Dan is er het hele belangrijke civiele effect van toetsen en examineren. Het halen van het ‘papiertje’ zorgt dat je recht hebt om –bijvoorbeeld– door te stromen. Of in het buitenland een vervolgopleiding te gaan doen. Onderschat deze functie vooral niet, zegt Douma.
 
Vragen aan de zaal
“Ik praat wel, maar eigenlijk zijn wij veel geïnteresseerder in wat jullie eigenlijk vinden...” zegt Douma tegen de zaal. “Ik heb een aantal vragen voor jullie.” De vragen verschijnen op het scherm. ‘Wat mis je in de huidige examinering?’ staat er. En ‘Welke gevolgen heeft dat voor hoe we examineren?’ En de hoofdvraag is: ‘Welke van onze uitgangspunten zijn voor jullie het belangrijkst? Wat heeft het meeste impact op hoe we examinering gaan veranderen?’ Douma legt uit: “Denk aan de focus op de kern, meer samenhang, minder overladenheid, doorlopende leerlijnen, meer balans in de onderwijsdoelen...” Het lijken vaktermen, maar voor de deelnemers aan deze workshop is het gesneden koek. De reacties uit de zaal worden gedetailleerder en specifieker.
 
Laat je horen!
De tijd is op, de tijd is te kort. Het gesprek met de zaal en de gesprekken onderling worden onderbroken. Er valt over dit onderwerp zo ontzettend veel te vertellen. Maar de discussie kan online verder, zegt Douma. “Neem de kans, geef je feedback en je visie op waar we mee bezig zijn. We hebben jullie echt nodig...” Als je als schoolleider, bestuurder, decaan of leraar invloed wil hebben op het curriculum van morgen, dan moet je nu, vandaag, je stem laten horen, benadrukt Douma. En dat kan op Curriculum.nu.

Richard Derks
Voeg toe aan selectie